BÁC SĨ CHO BIẾT TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE TT TRUMP “RẤT TỐT ĐẸP” NHƯNG VẪN CÓ CHỈ DẤU LO NGẠI.

ANMARIE HIEN WINN

DON'T WORRY ABOUT ANYTHING; INSTEAD, PRAY ABOUT EVERYTHING. WITH GOD, ALL THINGS ARE POSSIBLE

You may also like...