HÃY ĐỌC LỜI AI ĐIẾU CHO CẢ DÂN TỘC VIỆT NAM: ÔNG NỘI CHẾT VÌ UNG THƯ FORMOSA, CHA BỊ CSVN NHỐT TÙ VÌ FORMOSA, CON GÁI CHẾT VÌ UNG THƯ FORMOSA

You may also like...