30 CÂU NÓI THÂM THÚY CỦA NGƯỜI DO THÁI CÓ THỂ GIÚP BẠN VƯỢT QUA KHÓ KHĂN VÀ SỐNG KHÔN NGOAN HƠN.

ANMARIE HIEN WINN

DON'T WORRY ABOUT ANYTHING; INSTEAD, PRAY ABOUT EVERYTHING. WITH GOD, ALL THINGS ARE POSSIBLE

You may also like...