CHÙM ẢNH: NGƯỜI BIỂU TÌNH XÔNG VÀO TÒA NHÀ QUỐC HỘI HOA KỲ TRONG PHIÊN HỌP CHUNG NGÀY 06 THÁNG 01, 2021.

ANMARIE HIEN WINN

DON'T WORRY ABOUT ANYTHING; INSTEAD, PRAY ABOUT EVERYTHING. WITH GOD, ALL THINGS ARE POSSIBLE

You may also like...